─ Yayınlar ─

─ 2019 Yılı Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanacak

Ocak 24, 2019

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun kira artışlarını düzenleyen 344. maddesi 17.01.2019 tarihli Torba Yasa'nın 56. maddesi ile değişikliğe uğradı. Yeni düzenleme ile birlikte, yenilenen kira dönemlerinde uygulanan kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılında Tüketici Fiyat Endeksindeki 12 aylık ortalamara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli olacak. İlgili değişiklik yapılmadan önce kira artışları bir önceki kira yılındaki ücretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla belirleniyordu.

Örnek olarak 2018 yılında kiranız 1.000 Türk Lirası iken, yeni düzenleme yürürlüğe girmeseydi siz Üretici Fiyat Endeksine göre kira bedelini %27 oranında arttırmanız gerekirdi ve bu durumda 2019 yılı aylık kiranız 1.270 Türk Lirası olacaktı. Ancak getirilen yeni düzenleme ile Üretici Fiyat Endeksi değil artışlarda Tüketici Fiyat Endeksinin en üst sınır olarak uygulanabileceği belirtilmiştir. Tüketici Fiyat Endeksi ise 2018 yılında %16,33 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 2019 yılı için yapılacak kira bedeli zammı %16,33 oranını geçemeyecektir. Bu durumda sizin ödemeniz istenebilecek rakam ise yeni kira dönemi için aylık 1.160,33 Türk Lirası olabilecektir.

Tüm Hakları Saklıdır. - 2017 BK Hukuk & Danışmanlık