─ Bankacılık ve Finans Hukuku ─

Büromuzun bankacılık ve finans hukuku alanında sunduğu hizmetlerin kapsamı:

 • Türkiye’de bir bankanın kurulması veya yurt dışında kurulmuş bir bankanın Türkiye’deki ilk şubesinin açılması,
 • Türkiye’de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyetinde bulunmak üzere banka kurulması veya yurt dışında kurulu bankalarca bu amaçla şube açılması,
 • Türkiye’de bankacılık faaliyetinde bulunabilmek üzere Bankacılık Kanununda öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna izin başvurusu yapılması,
 • Kalkınma ve yatırım bankalarının kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Bankaların faaliyet alanları ile finansal raporlama ve denetim usulleri ve faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulması kararlarına ilişkin gerekli itiraz ve yasal başvuruların yapılması,
 • Türkiye’de kurulmuş olan bankaların birleşme, bölünme ve hisse değişimi işlemlerini yapılması,
 • İpotek ve teminatlı işlerden doğan davaların takibi,
 • Kredi sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşme görüşmelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Leasing, faktoring, sair bankacılık operasyonları ve mali organizasyon yapısı konularında hukuki destek sağlanması,
 • Bankalar Birliği, BDDK ve TMSF ile ilgili hukuksal işlemlerin yürütülmesi,
 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun görev ve yetki alanına ilişin hukuksal iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesidir.

Bankacılık ve Finans hukuku kapsamında bir sorunuz olması halinde info@boltenkittani.com e-mail adresinden veya iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Tüm Hakları Saklıdır. - 2017 BK Hukuk & Danışmanlık