Ocak 24, 2019

2019 Yılı Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanacak

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun kira artışlarını düzenleyen 344. maddesi 17.01.2019 tarihli Torba Yasa'nın 56. maddesi ile değişikliğe uğradı. Y ...

Kasım 26, 2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Tebliğ

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞE (2018 – 32/52) İLİŞKİN Bİ ...

Ekim 04, 2017

Vergi Uyuşmazlıklarında Yeni Başvuru Yolu: Ombudsman

Vergi mükellefleri ile vergi idaresi arasında çıkan uyuşmazlıkların, yargı yoluna başvurmaksızın idari aşamada çözümlenmesine yönelik yaklaşım gider ...

Tüm Hakları Saklıdır. - 2017 BK Hukuk & Danışmanlık