─ Yayınlar ─

Ocak 24, 2019

2019 Yılı Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanacak

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun kira artışlarını düzenleyen 344. maddesi 17.01.2019 tarihli Torba Yasa'nın 56. maddesi ile değişikliğe uğradı. Y ...

Kasım 26, 2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Tebliğ

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞE (2018 – 32/52) İLİŞKİN Bİ ...

Ekim 04, 2017

Vergi Uyuşmazlıklarında Yeni Başvuru Yolu: Ombudsman

Vergi mükellefleri ile vergi idaresi arasında çıkan uyuşmazlıkların, yargı yoluna başvurmaksızın idari aşamada çözümlenmesine yönelik yaklaşım gider ...

Ekim 04, 2017

Patentli Üretim Yapan Şirketler İçin Yeni Vergisel Teşvik

Patentli üretim yapan şirketlerden yüzde 50 daha az vergi alınacak. Yeni teşviklerin de önünü açan düzenlemeyle Ar-Ge'ye yatırım yapanlar önemli m ...

Ekim 04, 2017

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’na Göre Futbolcuların Vergilendirilmesi

Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı ile, gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergileri düzenleme altına alan Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kan ...

Ekim 04, 2017

Tahsilat Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Sonrasında Anonim ve Limited Şirketlerde Kamu Borçlarından Sorumluluk

Yeni Ticaret Kanunu ile şirketler hukukunda yapılan değişikliklerin vergi hukukuna yansıması neticesinde Seri: A Sıra No: 5 Tahsilât Genel Teb ...

Tüm Hakları Saklıdır. - 2017 BK Hukuk & Danışmanlık