─ Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ─

Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Kimi görüşlere göre bir alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemi olan tahkim, kimilerine göre doğrudan yargısal bir faaliyettir.

Tarafların tahkime gitme iradesi, uyuşmazlık çıkmadan veya çıktıktan sonra aralarında yaptıkları tahkim anlaşmasına dayanır. Tahkim aslında bir özel hukuk kavramı olmasına rağmen 1999 yılında gerçekleşen Anayasa değişikliğiyle İdare Hukukunda da uygulanmaya başlanmıştır.Türk hukukuna göre, uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi için, uyuşmazlık konusunun tahkime elverişli olması gerekir. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri konuda tahkime gidilemez. Örneğin, bir boşanma davası tahkim yoluyla çözülemez. Tahkim iç tahkim ve uluslararası tahkim olarak ikiye ayrılmaktadır. Eğer bir ilişkide hiçbir yabancı unsur yoksa böyle bir ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıklar için uluslararası tahkime gidilemez.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ise Kıta Avrupası Hukuku ve Anglo- Sakson Hukuku'nda farklı türler/adlar altında düzenlense dahi uygulamada en çok karşılaşılan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri arabuluculuk ve uzlaştırmadır.

Büromuz, yerli ve yabancı müvekkillerinin karşılaştıkları uyuşmazlıkta tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden herhangi birine başvurmaya karar vermeleri halinde söz konusu uyuşmazlık çözüm yönteminin başlangıcından sonuçlanmasına kadarki tüm aşamalarda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Tahkim ve Alternartif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri kapsamında bir sorunuz olması halinde info@boltenkittani.com e-mail adresinden veya iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Tüm Hakları Saklıdır. - 2017 BK Hukuk & Danışmanlık