─ Türk Vatandaşlığı Alımı Hizmetleri ─

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Yapılan 19.09.2018 Tarihli Değişiklikler

5901 numaralı Türk Vatandaşlığı Kanunu m.12’ye göre vatandaşlık kazanılması için uyulması gereken usul ilgili kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 20. Maddesinin b bendinde en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın almak şeklinde belirlenmiştir.

Buna göre izlenmesi gereken süreç, türü fark etmeksizin herhangi bir taşınmazı tapu müdürlüğünde satın alma işlemleriyle başlamaktadır. Düzenlemeden yararlanmak için gereken şartlar şu şekilde belirlenmiştir:

  • Türkiye’den taşınmaz almasına engel bulunmayan bir ülkenin vatandaşı olunması, (Ülke özelinde bilgi alınması gerekmekte ve her başvuru tapuda haricen kontrol edilmektedir.)
  • Taşınmazın, 2565 no’lu kanuna göre yabancıların taşınmaz edinmesinde sakınca bulunmayan bölgelerde yer alması, (İstanbul özelinde bahsedilen bölgeler Tapu ile Komutanlık arasında yapılan yazışmalar sonucu netleşmekte ve bu süreç için yaklaşık 2 ay öngörülmektedir.)
  • Taşınmazın veya taşınmazların toplam değerinin 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası olması,
  • Tapuda gerçekleşecek satış işlemleri aşamasında yabancı kişinin vatandaşlık edinme amacıyla satın almayı gerçekleştirdiğini bildirmesi ve 3 yıllık süre ile satılamaz kaydı düşülmesi,
  • BDDK’nın belirlediği kuruluşlardan değerleme raporu alınması, (Alıcı ve satıcının belirlemiş olduğu değer ile değerleme raporu sonucu gelen değer karşılaştırıldığında düşük olan değer gereken yatırım tutarı için ölçüt alınmaktadır.)
  • Satın almanın 19.09.2018 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Türk vatandaşlığının istisnai yolla kazanılması üzerine belirlenmiş, yukarıda sayılan şartlar dışında başvuruculardan tapu tescil işlemlerinin yapılabilmesi için talep edilen standart belgeler de kanunda sayılmaktadır.

Tapuda gerçekleştirilen satım işleminin ardından Tapu Kadastro Yabancılar Genel Müdürlüğü başvuruyu İçişleri Bakanlığına bildirmektedir. Başvuruların sonuçlandırılması İçişleri Bakanlığının yapacağı değerlendirmeye tabiidir.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle info@boltenkittani.com adresi üzerinden iletişime geçin.

Tüm Hakları Saklıdır. - 2017 BK Hukuk & Danışmanlık