─ İş Hukuku ve Arabuluculuk ─

Büromuzun bireysel ve toplu iş hukuku ve arabulucuk konusunda sunduğu hizmetlerin kapsamı:

  • İş hukukunun her alanında stratejik ve sözleşmesel hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
  • Bireysel ve toplu iş hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve işçilerin temsili,
  • İşverenlerin ve işçilerin Türk hukukunda üstlerine düşen görev ve sorumluluklara ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması,
  • İşçi ve işyeri nakilleri; işyeri değişikliklerine ilişkin hukuki değerlendirme ve danışmanlık verilmesi,
  • Birleşme ve devralmalar, yeniden yapılandırmalar ve özelleştirmelerin iş hukukuna ve iş akitlerine olan etkileri konusunda hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması,
  • Sendikalarla, Bakanlıklarla ve idari kamu otoriteleriyle iletişimin ve görüşmelerin yürütülmesi,
  • İş akitlerinin, işyeri yönetmelik ve kurallarının, diğer işyeri dokümanlarının hazırlanması,
  • İş sözleşmelerinin feshi, fesih prosedürleri, haklı fesih, haksız fesih, geçersiz fesih konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin sunulması; işe iade davaları açılmasıdır.

İş Hukuku ve Arabulucuk kapsamında bir sorunuz olması halinde info@boltenkittani.com e-mail adresinden veya iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Tüm Hakları Saklıdır. - 2017 BK Hukuk & Danışmanlık