─ Gayrimenkul Hukuku ve İnşaat Yatırımları ─

Geliştirme projelerinin hazırlanmasında uzmanlaşan büromuz, gayrimenkule dayalı karmaşık işlemlerin mevzuata tam uygunluğuna yönelik sunduğu danışmalık hizmetlerinde;

 • Gayrimenkul teminatına bağlanmış ticari sözleşmelerin,
 • Leasing dâhil olmak üzere çeşitli kira akitlerinin,
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin,
 • Miras paylaşmalarının,
 • Ortaklar arası gayrimenkulün kullanıma dair uzlaşılarının oluşturulması ve müvekkillerin yönlendirilmesinde hassasiyetle çalışmaktadır.

Sözleşme aşaması sonrasında;

 • İmar mevzuatına bağlı izin ve ruhsat işlemlerinin,
 • Sözleşmelerin tapu kayıtlarına tescilinin,
 • Gayrimenkul değerleme hizmetlerinin takibi gibi konularda fiili yürütme ve koordinasyon görevleri üstlenilmektedir.

Uyuşmazlıkların yargı yoluyla çözümlenmesi kapsamında;

 • Ortaklığın giderilmesi,
 • Tapu kaydının düzeltilmesi,
 • Haksız müdahalenin sonlandırılması,
 • İcra Hukukuna bağlı olarak gayrimenkulün satış suretiyle paraya dönüştürülmesi,
 • İdare hukuku alanında imar planı değişiklerinin, kamulaştırma işlem ve bedellerinin nihai hale getirilmesi için dava ve icra takipleri yürütülmektedir.

Gayrimenkul Hukuku ve İnşaat Yatırımları kapsamında bir sorunuz olması halinde info@boltenkittani.com e-mail adresinden veya iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Tüm Hakları Saklıdır. - 2017 BK Hukuk & Danışmanlık