─ Şirketler ve Ticaret Hukuku ─

Büromuzun şirketler ve ticaret hukuku alanında sunduğu hizmetlerin kapsamı:

 • Yerli ve yabancı müvekkillerin ihtiyaçları doğrultusunda adi şirket, limited, anonim, komandit veya kolektif ve kooperatif şirketlerin kurulması işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi ve tescili,
 • Ortakların kişisel alacaklarının takibi,
 • Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantıları ve kararlarına ilişkin işlem ve ihtilaflarda avukatlık ve hukuki danışmanlık,
 • Sermaye artırım ve indirim işlemleri, haksız sermaye artırımı nedeniyle ortakların uğradığı zararın tazmini,
 • Şirket bölünmesi, birleşmesi ve tür değiştirilmesi işlemleri,
 • Ticari sözleşmelerin hukuk tekniği kapsamında hazırlanması ve sözleşmelerden doğan ihtilafların ilgili mahkemeler nezdinde çözüme kavuşturulması,
 • Şirket alacaklarının icra müdürlükleri ve mahkemeler aracılığıyla takibi, borçlunun malvarlığı üzerinde haciz ve satış işlemlerinin tamamlanması ve alacağın tahsili,
 • Hisse senedi ve şirket malvarlıklarının alım-satımı,
 • Şirket sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmeye ilişkin ihtilafların hukuki takibi,
 • Şirketin sona erme, iflas ve tasfiye işlemleri,
 • Ceza gerektiren fiiller karşısında şirket ortaklarına ve/veya şirkete hukuki destek verilmesidir.

Şirketler ve Ticaret hukuku kapsamında bir sorunuz olması halinde info@boltenkittani.com e-mail adresinden veya iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Tüm Hakları Saklıdır. - 2017 BK Hukuk & Danışmanlık